Станіславська громада
Херсонська область, Херсонський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут територіальної громади села Станіслав

СТАТУТ

територіальної громади села Станіслав

(нова редакція)

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1.1. Загальна характеристика села.

Стаття 1.1.1. Село Станіслав є самоврядною територіальною одиницею-поселенням, в межах якої громада здійснює самоврядування і яка має органи сільського самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.

Орган місцевого самоврядування села Станіслав – Станіславська сільська рада, що розташована за адресою:

75051 Херсонська область,

Білозерський район,

с. Станіслав,

вул. Свободи, 15

Село Станіслав засноване в 1774 році.

Село розташоване у Білозерському районі Херсонській області. Населення складає 4665 чоловік.

Стаття 1.1.2. Територію, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначають адміністративні кордони села.

Адміністративними кордонами села є межа, визначена межами Станіславської сільської ради.

Зміна межі здійснюється у відповідності із законом за поданням Станіславської ради з обов’язковим урахуванням думки сільської громади. Будь-які зміни сільської межі відображаються в Генеральному плані.

Стаття 1.1.3. Розпорядження землею в межах адміністративних кордонів села здійснює сільська рада при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками.

Рішення про віднесення земель села до різних категорій (земля - сільської забудови, земля сільськогосподарського призначення, рекреаційна земля) затверджується сільською радою.

Стаття 1.1.4. Утворення на території села територіальних одиниць (зон) із спеціальним статусом (історико-заповідних,  лісопаркових тощо) здійснюється у відповідності з законом за поданням сільської ради.

Стаття 1.1.5. Сільська рада може об’єднуватися з органами місцевого самоврядування інших сіл та селищ України в асоціації, фонди, союзи, тощо.

Стаття 1.1.6. Сільська рада на договірних засадах, може вступати у відносини з органами місцевого самоврядування сіл та селищ зарубіжних країн або з їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів, тощо) органів місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.7. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження сільської ради.

ГЛАВА 1.2. Правова основа Статуту.

Стаття 1.2.1. Статут територіальної громади села приймається сільською радою - більшістю депутатів від загального складу ради та має найвищу юридичну силу по відношенню до інших актів, що видаються в системі місцевого самоврядування села.

Дія Статуту поширюється на всю територію села.

Стаття 1.2.2. Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та іншим законам та законодавчим актам України.

У разі невідповідності окремих положень статуту Конституції та законам України, іншим законодавчим актам України, діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Стаття 1.2.3. Правові акти органів сільського самоврядування та їх посадових осіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.

Висновки про відповідність цих актів Статутові даються судом за зверненням сільського голови.

Стаття 1.2.4. Офіційне тлумачення положень Статуту може давати лише сільська рада.

Рішення сільської ради, в яких дається тлумачення цього статуту, є обов’язковими для застосування і виконання у межах території села.

Стаття 1.2.5. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється сільською радою.

Рішення сільської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу сільської ради. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до сільської ради групою депутатів ради (не менш як 1/3 депутатів), сільським головою або групою жителів села в порядку місцевої ініціативи (не менш 1/3 підписів членів територіальної громади села.)

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України, законів та інших законодавчих актів України, вносяться сільською радою за пропозицією сільського голови у двомісячний термін після набуття чинності цих актів або строки, визначені цими актами.

РОЗДІЛ II. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА СЕЛА ТА ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ГЛАВА 2.1. Територіальна громада села.

Стаття 2.1.1. Територіальна громада села - основний суб’єкт місцевого самоврядування села, яка безпосередньо вирішує питання, віднесені до відання сільського самоврядування із використанням різних форм прямої демократії.

Стаття 2.1.2. Територіальну громаду села складають жителі села. Жителями села визначаються:

- особи, які проживають в селі і зареєстровані на власній або найманій житловій площі.

Стаття 2.1.3. Реєстрація жителів села здійснюється районним відділом управління Державної міграційної служби в Україні у порядку, визначеному законом.

Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет сільської ради у порядку та строки, визначені законом.

Стаття 2.1.4. Члени територіальної громади - громадяни України, які досягли 18 річного віку та не визнані судом недієздатними є активними суб’єктами сільського самоврядування.

Вони мають право:

- обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування села;

- бути обраними або призначеними до органів сільського самоврядування або їх посадовими особами;

- брати участь у місцевих референдумах села, зборах громадян за місцем проживання;

- користуватися іншими, передбаченими Конституцією України, законами України та цим Статутом, правами на участь у здійсненні сільського самоврядування.

Стаття 2.1.5. Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою села та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний розвиток села, за рішенням сільської ради може бути присвоєно звання «Почесний громадянин села Станіслав».

Звання почесного громадянина села присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання.

Підстави та порядок присвоєння звання почесного громадянина села, його статус визначаються «Положенням про почесне громадянство села», яке затверджується рішенням сільської ради.

Сільська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі села, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед селом та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток села. Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними встановлюється «Положенням про відзнаки села», яке затверджується рішенням сільської ради.

Стаття 2.1.6. Жителі села здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через сільську раду.

Стаття 2.1.7. Право жителів села - активних суб’єктів місцевого самоврядування: брати участь в здійснені сільського самоврядування, може бути реалізовано у формах, визначених цим Статутом у відповідності з Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ГЛАВА 2.2. Органи самоорганізації населення.

Стаття 2.2.1. Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення сільської ради з ініціативи жителів села. Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території села.

Стаття 2.2.2. Вибори органів самоорганізації населення проводяться на загальних зборах громадян.

За рішенням виконавчого комітету, яке приймається за пропозицією жителів відповідної території села, вибори органів самоорганізації населення можуть проводитись на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні по виборчих дільницях.

Стаття 2.2.3. За рішенням сільської ради витрати, пов’язані із підготовкою та проведенням виборів органів самоорганізації населення, здійснюється за рахунок місцевого сільського бюджету.

Стаття 2.2.4. Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюється відкрито і гласно.

Результати виборів доводяться до відома жителів села.

Стаття 2.2.5. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням сільської ради і має відповідати території проживання жителів села, які утворили цей орган.

Стаття 2.2.6. Органи самоорганізації населення реєструються сільською радою.

Стаття 2.2.7. Строк повноважень органів самоорганізації населення визначається жителями відповідних територій села самостійно.

Стаття 2.2.8. Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.

Голова органу самоорганізації населення обирається на засіданні органу або безпосередньо жителями відповідної території села.

Стаття 2.2.9. Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається Положенням про відповідний орган самоорганізації населення, яке затверджується сільською радою .

В цьому Положенні визначаються:

- порядок формування органу самоорганізації населення;

- порядок надання органу самоорганізації населення повноважень;

- строк дії органу самоорганізації населення;

- територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення;

- інші питання, пов’язані з діяльністю органу самоорганізації населення.

Стаття 2.2.10. Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам сільської громади. Органи самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження: сільської ради, сільського голови, виконавчого комітету та інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування села без їх офіційного доручення, вираженого у письмовій формі.

Стаття 2.2.11. Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданим їм майном і коштами у відповідності із програмою соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території.

Стаття 2.2.12. Органи і посадові особи місцевого самоврядування села надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень.

РОЗДІЛ III. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗДІЙСНЕННЯ СІЛЬСЬКОЮ ГРОМАДОЮ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

ГЛАВА 3.1. Місцевий референдум.

Стаття 3.1.1. Місцевий референдум - це прийняття рішення з питань, віднесених Конституцією і Законами України до відання сільського самоврядування шляхом голосування жителів села - активних суб’єктів сільського самоврядування.

Місцевий референдум села проводиться з метою безпосереднього вирішення сільською громадою найбільш важливих питань, віднесених до відання сільського самоврядування.

Не можуть бути винесені на місцевий референдум питання здійснення наданих законом органам сільського самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади, а також питань місцевого бюджету та місцевих податків села.

Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання сільського самоврядування, але мають важливе значення для сільської громади, соціально-економічного та культурного розвитку села, можуть бути винесені на сільський консультативний референдум, наслідки якого не мають обов’язкового характеру.

Стаття 3.1.2. Питання, що вносяться на місцевий референдум, порядок його призначення, підготовки, проведення та прийняття рішення визначається законом «Про всеукраїнський та місцеві референдуми».

ГЛАВА 3.2. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 3.2.1. Загальні збори громадян села скликаються за місцем проживання громадян - села, селища, вулиці, будинку або іншого територіального утворення села для обговорення найважливіших питань місцевого життя, віднесених до їх компетенції Конституцією та законами України, а також цим Статутом.

Стаття 3.2.2. У випадках, коли скликання зборів пов’язане з певними організаційними складнощами, за рішенням сільської ради, виконавчого комітету або відповідного органу самоорганізації населення, можуть скликатися збори представників громадян села, вулиць, будинків та інших територіальних утворень села.

Норми представництва на збори громадян села встановлюються у співвідношенні 5:16 - по п’ять представників від кожного виборчого округу села.

Представники громадян для участі в зборах обираються зборами відповідних територіальних утворень або визначаються органами територіальної самоорганізації громадян (громадськими, сільськими, вуличними, будинковими комітетами).

Стаття 3.2.3. У роботі загальних зборів громадян беруть участь члени територіальної громади села, які проживають на відповідній території (будинок, вулиця, село).

У роботі загальних зборів також беруть участь депутати всіх рівнів, сільський голова, депутати сільської ради, посадові особи органів сільського самоврядування, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, об'єднань громадян та підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.

Стаття 3.2.4. Загальні збори громадян скликаються сільським головою, сільською радою, її виконавчим комітетом або відповідним органом самоорганізації населення за власною ініціативою.

Загальні збори громадян можуть скликатись за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості громадян, які проживають на відповідній території.

Рішення про скликання загальних зборів оприлюднюється не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, що передбачаються внести на їх обговорення.

У випадках особливої необхідності населенню села повідомляється про скликання зборів в день їх проведення.

У разі, коли збори скликаються органами територіальної самоорганізації громадян, вони повідомляють про це сільську раду або її виконавчий орган.

Сільський голова, сільська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населений сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян (або їх представників), надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.

Стаття 3.2.5. Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини громадян, які проживають на відповідній території села або представників виборчих округів села або інших територіальних утворень села.

На загальних зборах громадян головує сільський голова (у виняткових випадках - його заступник).

У разі, коли збори скликано за рішенням відповідного органу територіальної самоорганізації громадян, то головуючим є керівник цього органу або особа, визначена цим органом.

Стаття 3.2.6. Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар. Для проведення зборів також може обиратися президія зборів та лічильна комісія.

Порядок денний та порядок роботи загальних зборів громадян затверджується загальними зборами громадян за пропозицією органу, який їх скликав.

Протокол загальних зборів громадян підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

Стаття 3.2.7. До компетенції загальних зборів громадян за місцем проживання належить:

- обговорення питань загальносільського значення;

- обговорення питань, віднесених до відання сільських органів самоврядування, які мають важливе значення для відповідної територіальної громади, та подання пропозицій з цих питань ;

- прийняття рішень з питань, переданих сільською радою, її виконавчими органами до відання територіальної громади села та відповідного органу самоорганізації населення;

- обрання органів самоорганізації населення, затвердження їх статутів (положень), внесення змін і доповнень до них і вирішення питань про довгострокове припинення повноважень (розпуск) органів територіальної самоорганізації громадян, а також про відставку окремих її членів;

- заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб сільського самоврядування, органів самоорганізації населення, керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади села, в разі необхідності - порушення перед відповідною радою питання про притягнення окремих посадових осіб до відповідальності;

- прийняття рішення про участь на громадських засадах жителів села-членів відповідної територіальної громади села в роботі по благоустрою, охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, надання допомоги соціально незахищеним членам територіальної громади;

- обговорення поведінки осіб, які порушують громадський порядок, внесення подання до державних і громадських органів про притягнення цих осіб до відповідальності;

- розгляд питань про найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, перепідпорядкування сіл, внесення відповідних пропозицій з цих питань;

- прийняття рішення про самооподаткування жителів села - членів відповідної територіальної громади з метою створення цільових фондів громадян або органів самоорганізації населення;

- прийняття рішення про добровільні та благодійницькі внески жителів села – членів відповідної територіальної громади і юридичних осіб, розташованих на території громади, на громадські потреби;

- розгляд інших питань, передбачених цим Статутом, законом «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням «Про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні» та іншим законодавством України.

Стаття 3.2.8. Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.

Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх на них громадян, та підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

Рішення загальних зборів громадян є обов’язковим для виконання органами територіальної самоорганізації громадян села, усіма громадянами, які проживають на відповідній території, органами і посадовими особами сільського самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Рішення зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для сільської територіальної громади і питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів сільського самоврядування, мають рекомендаційний характер.

Стаття 3.2.9. Рішення загальних зборів з мотивів їх невідповідності Конституції України, законам та законодавчим актам України можуть бути призупинені сільським головою, сільською радою або її виконавчим комітетом з одночасним зверненням до суду і повідомленням про це відповідного органу територіальної самоорганізації громадян села.

ГЛАВА 3.3. Місцеві ініціативи.

Стаття 3.3.1. Жителі села мають право ініціювати розгляд сільським головою, сільською радою, іншими органами та посадовими особами сільського самоврядування будь-якого питання, віднесеного Конституцією України і законами України до відання сільського самоврядування.

Суб'єктами права місцевої ініціативи можуть бути:

- група представників сільської громади (чисельність не менше 10% від загальної кількості жителів села);

- сільський осередок, сільська організація політичної партії, зареєстрованої Міністерством юстиції України;

- трудовий колектив підприємства, організації, установи незалежно від форми власності.

Стаття 3.3.2. Правотворча ініціатива передбачає внесення до сільської ради суб’єктом права місцевої ініціативи проекту нормативно-правового акту з питань, віднесених до її відання.

Розгляд проекту нормативно-правового акту, внесеного в порядку місцевої ініціативи, який підтриманий підписами не менш як десяти відсотків жителів села - активних суб’єктів сільського самоврядування, здійснюється на сесії сільської ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

Проект нормативно-правового акту та рішення, прийняте органами і посадовими особами з питання, ініційованого в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню.

ГЛАВА 3.4. Громадські слухання.

Стаття 3.4.1. Жителі села мають право брати участь у громадських слуханнях, тобто зустрічатися з депутатами сільської ради та посадовими особами органів місцевого самоврядування, під час яких заслуховується інформація про виконання ними службових обов’язків або окремих доручень, чи про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси сільської громади, жителів села.

Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів сільської ради та посадових осіб.

Стаття 3.4.2. Громадські слухання проводяться з ініціативи сільського голови, сільської ради або її постійних комісій, органів самоорганізації заселення та з ініціативи жителів села.

Громадські слухання з ініціативи жителів села проводяться за наявності - колективного звернення з відповідною вимогою, підтримане підписами більшістю представників виборчих округів села.

Стаття 3.4.3. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів сільського самоврядування, депутати сільської ради, представники органів самоорганізації населення, сільських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язане з питанням, що обговорюється.

Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет сільської ради.

Проведення громадських слухань організує секретар сільської ради або голова постійної комісії, до відома якого входить питання, що винесене на громадське слухання.

Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі села сповіщаються секретарем сільської ради не пізніше як за 7 днів до їх проведення.

Стаття 3.4.4. На громадських слуханнях:

- заслуховуються доповіді і інформації про роботу сільського голови, сільської ради, постійних комісій сільської ради, окремих депутатів, виконавчих органів сільської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;

- обговорюються проекти рішень сільської ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозиції щодо питань місцевого значення, які віднесені до відання сільського самоврядування.

Стаття 3.4.5. На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, короткий зміст та внесені пропозиції.

До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.

Веде протокол працівник сільської ради.

Протокол громадського слухання підписується особою, яка організує його проведення та особою, яка веде протокол і передається сільському голові.

Стаття 3.4.6. Пропозиції вважаються внесені за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів села, які прийняли в них участь.

Про результати громадського слухання секретар сільської ради інформує жителів села в десятиденний строк.

 

ГЛАВА 3.5. Колективні та індивідуальні звернення жителів села до органів і посадових осіб сільського самоврядування.

Стаття 3.5.1. Жителі села, незалежно від їх віку та громадянства, мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб сільського самоврядування.

Жителі села мають право особисто звертатися до органів сільського самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

Стаття 3.5.2. Колективними визнаються звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування за умови наявності не менш як п’яти підписів жителів села.

Колективні звернення жителів села можуть мати на меті:

- внесення до сільської ради, сільського голови, виконавчого комітету сільської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку села чи окремих сільських територій;

- аналіз роботи сільської ради, сільського голови, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком села чи окремих сільських територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання сільського самоврядування;

- порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;

- порушення питання про недовіру посадовій особі органу сільського самоврядування.

ГЛАВА 3.6. Участь територіальної громади села у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборчих посадах місцевого самоврядування.

Стаття 3.6.1. Жителі села мають право бути присутніми на відкритих засіданнях сільської ради.

Стаття 3.6.2. Жителі села мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях, що проводяться постійними комісіями сільської ради у зв’язку із розробкою проектів сільського бюджету та місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес.

При обговоренні цих питань жителям села повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.

Стаття 3.6.3. Жителі села мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання сільського самоврядування.

Жителі села мають право приймати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

Стаття 3.6.4. Жителям села - активним суб’єктам сільського самоврядування, гарантується право бути обраними на посади в системі сільського самоврядування, які визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.

ГЛАВА 3.7. Інші форми участі жителів села у здійсненні сільського самоврядування.

Стаття 3.7.1. Перелік форм участі жителів села у здійсненні сільського самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Органи та посадові особи сільського самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів села у здійсненні сільського самоврядування.

Стаття 3.7.2. У здійсненні місцевого самоврядування можуть бути використані такі форми участі жителів села:

- громадське обговорення проектів, актів сільської ради та інших органів місцевого самоврядування. Підлягають оприлюдненню з метою проведення громадського обговорення плани економічного і соціального розвитку села, місцевий бюджет, цільові програми сільського розвитку;

- членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах сільського самоврядування;

- участь у роботі фахових організацій, які створюються при органах місцевого самоврядування;

- участь у роботі громадської ради, що утворюється при сільській раді;

- за рішенням сільської ради при ній можуть бути створені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом тощо. Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом та затверджується рішенням сільської ради;

- участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень сільської ради з питань, що мають суттєве значення для сільської громади, визначають основні напрями соціально-економічного та культурного розвитку села;

- участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем загальносільського значення або проблем соціального забезпечення жителів села, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення;

- робота в органах самоорганізації населення;

- виконання громадських робіт по благоустрою території села, наданню послуг соціально-незахищеним жителям села;

- надання матеріальної і фінансової допомоги сільському самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами сільського самоврядування, внесків до благодійних фондів, утворених з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям села або з метою сприяння культурному і духовному розвитку, підтриманню в належному стані пам’ятників історії, культури і архітектури, природних пам’ятників.

РОЗДІЛ ІV. ГАРАНТІЇ СІЛЬСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

ГЛАВА 4.1. Відповідальність органів і посадових осіб сільського самоврядування перед територіальною громадою.

Стаття 4.1.1. Органи та посадові особи сільського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед сільською громадою і надають жителям села необхідну інформацію про результати своєї роботи.

Стаття 4.1.2. Жителі села мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб сільського самоврядування, яка може включати відомості про:

- структуру та чисельний склад органів сільського самоврядування;

- компетенцію органів і посадових осіб сільського самоврядування;

- призначення та звільнення посадових осіб органів сільського самоврядування;

- зміст актів та інших документів, що приймаються в системі сільського самоврядування;

- поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб сільського самоврядування;

- позиція цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя села.

Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються сільською радою та сільським головою.

Стаття 4.1.3. Всі посадові особи сільського самоврядування повинні систематично проводити прийом жителів села з особистих питань.

Стаття 4.1.4. Всі органи і посадові особи сільського самоврядування зобов’язані враховувати у своїй діяльності позицію сільських осередків партій, громадських організацій, профспілок та інших об'єднань жителів села, будувати з ними відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.

РОЗДІЛ V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Статут територіальної громади затверджено на 6 сесії сільської ради 7 скликання від 18.02.2016 року №62, прийнятий на загальних зборах громадян від 26.02.2016 року.

2. Зміни та доповнення до статуту вносяться сесією сільської ради.

3. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом сільської ради.
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь